E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Hur är det ställt med vetenskapen i miljöfrågor?

eller

Blir det verkligen varmare i växthuset om man byter till tjockare glas?

Varning! Dessa sidor innehåller politiskt inkorrekta fakta och åsikter. Vet du att du lätt tar anstöt av sådana, avrådes du från att läsa vidare!

Miljöfrågorna är viktiga. Alldeles för viktiga för att låta myter och tyckande vara viktigare än fakta. Likväl är det vad som ofta sker i dagens politik. Myter och tyckande ersätter så ofta kunskap och fakta att massor av människor tror att de verkligen är kunskap och fakta. Likadant är det inom det närbesläktade området energifrågor. Här tänker jag ta upp några av dessa myter och berätta vad kunskap och fakta egentligen säger.

En uppdatering av sidorna skedde 9 maj 2010.

Befinner vi oss just nu i den sjätte massutrotningen?

Har världen någonsin varit helt täckt av snö och is?

Funderingar kring miljögifter och alkemister.

Statistik är sanningar som kan luras.

Tankar om intelligent design.

Om kärnkraft.

Det finns en del att lära av den upptäckt som Einstein fick nobelpriset för.

Kan överdrivna larmrapporter vara befogade?

Är vindkraft och storskalig solelenergi miljövänliga (och realistiska) alternativ?

Lite fakta om olika bränslen.

Lite fakta om elektricitet.

Klimathotet”


Figur 1. Förändring av världens medeltemparatur och atmosfärens koldioxidhalt sedan januari 1998. ∆T är temperaturförändringen jämfört med världens medeltemperatur under en viss trettioårsperiod. Förändringen i koldioxidhalt mäts i miljondelar (ppm). Yttemperaturdata kommer från Climate Research Unit i England och är beräknade utifrån väderstationsmätningar spridda över världens länder. Troposfärtemperaturdata kommer University of Arizona, Huntsville och är beräknade utifrån satellitmätningar av en temperatukänslig spektrallinje från syremolekylen. Koldioxidmätningarna kommer från Mauna Loa, Hawaii, USA. De senare visar dels årstidsvariationer, dels en stadig, årlig ökning.Vad visar då detta diagram egentligen?

Växthuseffekten och klimatfrågan, eller “klimathotet” som det ofta kallas, är mycket aktuell när detta skrivs (våren 2007). Då kan det ju vara intessant att för en gång skull få ta del av lite fakta. Mycket av det jag presenterar på sidorna här nere är nämligen fakta, och inte åsikter. Bli inte förvånad om fakta visar sig ge en helt annan bild än den som svenska massmedia förmedlar. Åsikter finns det också, för det är svårt att undvika att ha och visa.

Det första jag tycker det är värt att påpeka är att klimatförändringar är något normalt. De har pågått hela tiden sedan världen alls fick ett klimat att tala om. Vare sig luftens koldioxidhalt eller världens medeltemperatur är nu på något vis onormala i ett långt perspektiv. Fråga är bara hur långt tillbaka i tiden vi måste gå tillbaka för att hitta liknande värden? Kanske är det mindre än tusen år. Kanske är det snarar hundratusentals år. Det finns faktiskt en mängd osäkerhet i vad vi vet om klimatet, men det kommer sällan fram när (svenska) medier berättar om klimatfrågan.

Fast den första frågan du undrar över är kanske: Vem i h-e är jag som tror att jag vet bättre än tusentals klimatexperter?

Om du inte har tid att läsa så mycket, ger jag här en sammanfattning.

Vad är en klimat(hots)skeptiker?

Visste du att egentligen är växthuseffeken inte någon växthuseffekt?

Hur stor är då atmosfärens växthuseffekt?

Några ord om IPCC (“FN:s klimatpanel”).

Vad är jordens albedo och varför är det viktigt?

Vilka faktorer påverkar klimatet?

Hur snabb är den globala uppvärmningen?

Kan vi lita på klimatmodellerna?

Men klimatforskarna är ju överens?

Koldioxidhalten har ju inte varit högre på många tusen (eller miljoner) år?

Men världen är ju varmare än på tusen år?

Smälter världens glaciärer och är det i så fall allvarligt?

Håller Arktis på att bli isfritt på grund av en ökande växthuseffekt?

Visst är vädret konstigare än någonsin?

Är koldioxid dåligt och/eller farligt?

Är vi på väg mot en klimatkatastrof?

Är Tchadsjön på väg att försvinna på grund av en ökande växthuseffekt?

Håller de små öriken Tuvalu och Maldiverna på att slukas av ett stigande hav?

Vad är det perfekta klimatet?

Leder global uppvärmning till att malaria blir mer utbrett?

Hotar klimatförändringar att utrota massor av arter?

Alla klimatskeptiker är ju köpta av bil- eller oljeindustrin?

Lite matematik och grundläggande fysik om världens klimat.

Bör vi agera genast eller är det bättre att vänta? (VARNING! Innehåller åsikter som kan verka stötande för känsliga personer!)

Lite mer om klimatets känslighet för förändringar.

Vad kan vi då göra åt problemet (om något alls behöver göras)?

Ordlista

Länkar till andra webbsidor om klimatfrågor