E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Hartwig, Löfgren, Jerrestål och alla de andra medhjälparna har totalt struntat i alla argument som har presenterats mot projektet. Arkitekter har påpekat att huset kommer att vara för stelt och oflexibelt. Ekonomer har påpekat att prognoserna från styrgruppen om intäkter och utgifter är helt orealistiska. Medan styrgruppen påstår att Fulkolossen kommer att kosta kommunen 20 miljoner kronor/år, tror ekonomerna på en kostnad på minst 50 miljoner kronor.

Styrgruppen har också beslutat att skriva av fastigheten på 50 år. Professorn i fastighetsekonomi vid KTH har påpekat att detta är en ovanligt lång avskrivningstid. Mer normalt är cirka 30 år. Och vad betyder nu det? Jo, avskrivningstiden bestämmer hur lång tid man tänker betala av på de lån som behövs för bygget. Ju längre tid, desto lägre blir kostnaden per år, men desto längre tid måste man också betala ränta på lånen. I bokföringen ser kostnaden ut lägre ut än den egentligen är. En onormalt lång avskrivningstid är alltså utmärkt att ta till för den som vill dölja den verkliga kostnaden för ett projekt.

Styrgruppen har påstått att Kommunförbundet rekommenderar 50 års avskrivningstid för monument (egentligen kallar förbundet sådant för monumentalbyggnad, men det är ju bara byråkratspråk för monument). Det visade sig, föga förvånande, vara en ren lögn. Någon sådan rekommendation finns inte.

Ett av de absolut märkligaste påståendena i denna infekterade fråga är påståendet att väljarna ju i det senaste kommunalvalet fick ta ställning till projektet och faktiskt stödde det. Därför har det väljarna stöd (och underförstått: Bara en handfull högljudda bakåtsträvare klagar). Jag tror att det var Hartwig själv som först kom med denna osanning. UNT:s ledarredaktion och andra jasägare började snart upprepa den. Trots att det inte behövs någon större intelligens för att begripa att ett projekt som presenterades i sin slutliga form i februari 2004 inte kan ha varit en valfråga ett och ett halvt år tidigare, fortsätter många människor att påstå det. Detta betecknar jag som höjden av väljarförakt. Man vet att en majoritet är emot ett projekt, men försöker att ge sken av en majoritet i själva verket är för. Och detta ställer alltså ledarredaktionen för en "liberal" tidning upp på. Nej, UNT är inte liberal längre. Ser du beteckningen liberal ihop med Upsala Nya Tidning så ska du veta att det är falskt.

Tillbaka