E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Nu startade en folkstorm. Människor skrev arga insändare i UNT. UNT öppnade en debatt på sin hemsida och den fylldes snabbt med kritiska och arga kommentarer. Opinionsundersökningar på Internet av UNT och Radio Uppland visade att 80 % var emot bygget. Underligt nog skulle UNT:s ledarredaktion några veckor senare påstå att dessa undersökningar aldrig har ägt rum.

Två namninsamlingar för att få till stånd en folkomröstning om projektet gav sammanlagt ungefär 8000 namn. Eftersom det är mer än de 5 % som krävs för att kommunalfullmäktige enligt måste ta upp ärendet, skedde så också. Att vänsterpartiet röstade emot är kanske inte så konstigt. Det partiet har ju aldrig gillat demokrati särskilt mycket. Att socialdemokraterna röstade emot var kanske inte så konstigt. De var väl brända av att ha varit med om att förlora EMU-omröstningen några månader tidigare. Att centern, moderaterna och kristdemokraterna röstade för är helt väntat. De brukar ju ställa sig på demokratins sida. Lite överraskande var det kanske ändå att kd röstade ja, eftersom de ju var positiva till projektet, vilket väljarna inte tycktes vara. Kort därefter hoppade dock kd av och anslöt sig till nejsidan. De hade väl trott att styrgruppen skulle utreda projektet förutsättningslöst, i stället för att till varje pris försöka få något dåligt att framstå som bra.

Men vad ska man då säga om folkpartiets agerande? På riksnivån talar man om hur bra det är med medborgarmakt och att frågor avgörs i kommunala folkomröstningar. I denna fråga röstade folkpartiet nej. Jag kan inte se någon annan anledning än att de visste att det skulle bli nej till deras kära monument i en folkomröstning. Eller möjligen tycker de att förslag till kommunala folkomröstningar bara är bra om de kommer från politikerna själva, som i fallet med trängselavgifter i Stockholm. Men om väljarna sticker upp och vill ha folkomröstning: nej, nej, nej.

Tillbaka