E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Vem i h-e är jag som tror att jag vet bättre än tusentals klimatexperter?


För det första finns det absolut ingenting som tyder på att tusentals klimatexperter står bakom katastrofscenarierna du ständigt ser i tidningar och på TV. Frågan drivs av något tiotal eller möjligen ett par hundra personer i världen. Det är dessa som ser till att få den mesta uppmärksamheten och som styr i organisationer som ”FN:s klimatpanel”, dvs IPCC. Det är från dessa personer det obevisade och förmodligen felaktiga påståendet kommer att tusentals klimatexperter står bakom dem. Majoriteten av världens klimatforskare avstår faktiskt från offentliga uttalanden i frågan. Det finns uppskattningsvis cirka hundratusen personer som helt eller delvis är involverade i klimatforskning i världen. Denna uppskattning grundar jag dels på det antal artiklar som varje år publiceras i tidskrifter som helt eller delvis sysslar med klimatfrågor, och dels på en uppskattning om hur många som i genomsnitt är inblandade i varje artikel. Det är en uppskattning som mycket väl kan vara fel med en faktor två eller tre. Men även om skulle vara fel med så mycket, så är det lätt att inse att några tusen klimatforskare ändå är en klar minoritet av det totala antalet klimatforskare, om nu några tusen verkligen skulle stå bakom klimatkatastrofscenarierna. Jag tror inte alls att jag vet bättre än en majoritet av alla klimatforskare. Jag tror i själva verket att en majoritet av alla klimatforskare skulle hålla med om det mesta jag skriver på dessa webbsidor.


För det andra har jag en gedigen naturvetenskaplig bakgrund, om än med astronomisk inriktning. Naturlagarna är dock lika i alla delar av universum, och när det kommer påståenden som tycks kräva speciella naturlagar för jordens atmosfär är det naturligt för vilken naturvetenskapligt utbildad person som helst att reagera. Mycket av kritiken mot klimatkatastrofscenarierna kommer också från astronomer och geologer. Jag tror att det till stor del beror på att just astronomer och geologer är vana vid att arbeta med förändringar över långa tidsrymder, miljontals och miljarder år. Då verkar det lite futtigt att uppröras över att något har förändrats på ett par hundra år. Dessutom vet geologer och astronomer att klimatförändringarna i jordens historia har varit stora och att många av de faktorer som påverkar klimatet kommer utifrån. Det rör sig inte bara om variationer i solstrålningen, utan en rad andra faktorer också. Jorden har funnit i fyra och en halv miljarder år. Troligen fanns det en atmosfär och därmed klimat inom några hundra miljoner år efter tillkomsten. Under hela den tid som världen har haft klimat har detta klimat också varierat. Stabilt klimat existerar helt enkelt inte på vår planet. Alla faktorer som påverkar klimatet förändras hela tiden och då skulle det vara en mycket osannolik slump om de ändrades på sådant sätt att förändringarna tar ut varandra.


Jag kan inte bara naturlagarna. Jag har också utvecklat datorprogram i mer än tjugo år, och kan detta område mycket bra. Klimatmodellerna är helt enkelt datorprogram. Visst är de avancerade datorprogram, men samma regler och råd gäller för alla typer av program. Dessutom: Ju mer avancerat ett datorprogram är, desto större sannolikhet för att det innehåller oupptäckta fel. Det är också så att en av de mest fundamentala principerna för datorprogram är denna: Skräp in – Skräp ut. Denna princip kallas också, efter det engelska uttrycket, GIGO-principen (Garbage In – Garbage Out). Vad den principen innebär i praktiken är att om man i ett datorprogram stoppar in skräp, till exempel i form av felaktiga antaganden eller dåliga data, så kommer slutresultatet, efter alla beräkningarna, att vara mer eller mindre värdelöst. Vad gäller de datorprogram som kallas klimatmodeller anser jag det vara helt säkert att skräp har stoppats in i programmen.


Det jag presenterar på dessa sidor är till stora delar fakta. Är det åsikter, så är det oftast åsikter som baseras på fakta. I inget fall är det åsikter som jag är ensam om. Tvärtom så delas de av många kunniga och insatta människor i världen.


Jag vet faktiskt en massa om klimatfrågan. Jag kan naturlagarna som styr det hela och jag läser en massa artiklar om klimatet varje år. Jag vet hur man gör datorprogram och klimatmodellerna är datorprogram. Det betyder inte att jag vill att du okritiskt litar på mig. Tvärtom. Det är ett bra råd att aldrig lita på en enda källa, och speciellt inte på nätet. Har du tid, så kontrollera mina uppgifter. Vad du än läser och var du än läser det: Läs det med ett skeptiskt sinne. Och försök låta bli att påverkas av förutfattade meningar. Verkligheten är kanske inte som du tror.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.