E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Är koldioxid dåligt och/eller farligt?


Låt oss göra ett tankeexperiment. Med gemensamma ansträngningar och stor uppfinningsrikedom har mänskligheten lyckats konstruera en maskin, som om den slås på tar bort all koldioxid från luften. Därmed slipper vi ju växthuseffekten från denna gas. Av alla världens människor har just du valts ut att starta maskinen. Medan i stort sett alla världens människor, åtskilliga miljarder alltså, följer dig i sina TV-apparater, vandrar du fram mot maskinen. Ska du verkligen trycka på knappen och starta den?

Föreställ dig att du verkligen startar maskinen. När den är klar kommer alla gröna växter att vara döda. Vissa, till exempel många träd, kommer kanske inte att se döda ut i början, men i praktiken är de döda. Fotosyntesen är ju grunden för deras överlevnad, och den innebär att koldioxid och vatten reagerar med hjälp av solljus och blir socker. Detta socker använder sedan växten som energikälla för annat den vill göra, till exempel bilda nya celler. Som en biprodukt av fotosyntesen släpps giftet syrgas ut. Giftet syrgas? Ja, för de organismer som existerade innan fotosyntesen utvecklades för nästan fyra miljarder år sedan, var syrgas ett gift. En del lärde sig leva med det, andra dog ut, och några överlevde bara i syrefria miljöer i jordens inre, där deras ättlingar fortfarande finns.

Varför nu denna utläggning om syrgas? Jo, för att få dig att haja till och inse att din uppfattning om vad som är nyttigt och vad som är farligt kanske inte alltid stämmer. Koldioxid kan vara farligt för människor, men då i en koncentration som vida överstiger den i dagens atmosfär. Uteluften består, i genomsnitt, till knappt 400 miljondelar av CO2, medan den farliga halten ligger på några tiotusental miljondelar. I inneluften i en dåligt ventilerad och fullsatt lokal kan dock halten närma sig den farliga. Numera anses ju koldioxiden i uteluften vara farlig av en helt annan orsak än att den skulle vara direkt skadlig för människor. Den påstås ju ge upphov till farliga klimatförändringar.

Koldioxidens viktigaste uppgift är att vara en nödvändig beståndsdel i fotosyntesen. Den hypotetiska maskin jag beskrev ovan tar bort denna beståndsdel, så att fotosyntesen inte längre är möjlig. Alla gröna växter dör, varefter växtätande djur naturligtvis svälter ihjäl. Köttätarna klarar sig en aning längre, eftersom de ett tag kan leva på kadavren av redan döda djur. Det varar dock inte länge. Med sin uppfinningsrikedom, blir människan sannolikt en av de sista högre arterna att dö ut. Vårt öde är dock oundvikligt. Utan fotosyntesen kan vi ju inte odla några grödor och tvingas kämpa om snabbt försvinnande matförråd och ruttnande kadaver. Till slut återstår bara en del mikroorganismer. I en värld där syrgasen sakta börjar försvinna ur atmosfären, kan de ursprungligaste organismernas ättlingar ta över världen.

Nå? Skulle du trycka på knappen och starta maskinen?

Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.