E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Men klimatforskarna är ju överens?


Visst är klimatforskarna överens om en del. Jag ska här ge en lista över saker är överens om:

    1. Koldioxid är en växthusgas

    2. Luftens koldioxidhalt har stigit sedan mitten av 1800-talet

    3. Stigande koldioxidhalt borde så småningom leda till uppvärmning

    4. Världen har blivit varmare sedan mitten av 1800-talet

    5. Kyotoavtalet har ingen märkbar effekt på klimatet

Dessa fem saker är forskarna överens om. Däremot är de inte överens om att punkt fyra på något vis följer av punkterna 1-3. De är inte överens om hur mycket varmare världen har blivit, vilket är begripligt eftersom det finns olika resultat att välja på. De är inte överens om att uppvärmningen är något negativt. De är inte överens om hur mycket uppvärmning man kan förvänta sig från en ökande koldioxidhalt. De är definitivt inte överens om att en klimatkatastrof är på väg. Om någon påstår att klimatforskarna är överens och det inte gäller någon av de fem punkterna ovan, så är det förmodligen inte sant.

Kanske är du överraskad över punkt fem? Men jo då, klimatforskarna verkar vara helt överens om det. Det gäller både anhängare och kritiker av Kyotoavtalet. Detta avtal minskar förresten inte koldioxidutsläppen, som ofta påstås. Det minskar ökningen av utsläppen, en aning. När det ursprungliga Kyotoavtalets villkor stoppades in i en klimatmodell, ledde det till 0,07 grader mindre uppvärmning år 2050 och 0,14 grader mindre uppvärmning år 2100. Det rör sig helt enkelt om så små skillnader att de drunknar i de naturliga fluktuationerna. Detta gällde då dessutom det ursprungliga avtalet, och inte den urvattnade kompromiss som slutligen fick tillräckligt stort stöd för att genomföras. Dessutom är det ju så att de klimatmodeller som används nästan helt säkert överskattar klimatpåverkan från människans utsläpp av växthusgaser.

Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.