E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Alla klimatskeptiker är ju köpta av bil- eller oljeindustrin?


Det påstås ganska ofta att de enda forskare som protesterar mot klimatkatastrofscenarierna är köpta av bil- och/eller oljeindustrin. Jag känner inte till att påståendet någonsin har åtföljts av några som helst bevis för att en enda av de skeptiska forskarna har fått ett öre av företag inom dessa industrier.

Jag undrar varför något företag inom denna industri över huvud taget skulle vara intresserat av att satsa pengar på att luras om klimatet? Bilindustrin kan ju tillverka bilar som drivs av annat än fossila bränslen. Om olja inte används för att elda med eller göra fordonsbränslen, så är det fortfarande användbart som smörjmedel eller som råvara inom plastindustrin, till exempel. Dessutom sysslar de flesta av företagen inom oljeindustrin med annat också, till exempel med andra energikällor än fossila bränslen.

Jag undrar också varför det skulle spela någon roll varifrån forskare får pengar? Om nu ett oljebolag faktiskt skulle ge pengar till en forskargrupps forskning, betyder det då att forskarna påverkas och hittar på felaktiga resultat som de hoppas tillfredsställer oljebolagets ledning? Eller? Varför skulle annars källan till pengarna vara ett problem?

Om nu pengar korrumperar, så är det inte i första hand skeptikerna som ska misstänkas för att lockas komma med tvivelaktiga påståenden och forskningsresultat. Klimatforskning har blivit en mångmiljardindustri. Oroliga politiker, påhejade av oroliga medborgare, ser till att klimatforskningens andel av forskningsanslagen är frikostigt. Olika företag och organisationer donerar också pengar till sådan forskning. Om dessa anslag skulle minska, behöver en stor mängder personer söka annan försörjning. Och då rör det sig inte bara om forskare, utan till exempel människor som arbetar på tidskrifter som publicerar artiklar om klimatforskning, personer som fördelar anslag, eller anställda på olika organisationer som arbetar med klimatfrågor. Alla dessa personer kan ju tänkas ha ett intresse av att klimatforskningen fortsätter att få generösa anslag.

Min erfarenhet är dessutom att klimatskeptiker ofta är människor som arbetar med klimatfrågorna ideelt på fritiden eller till och med betalar av egna pengar för att syssla med det.

Hur man än vrider och vänder på det, kan klimatskeptikernas argument inte bemötas med påståenden om varifrån pengarna påstås komma. Låt oss hålla oss till sakfrågorna.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.