E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Gynnar klimatförändringar malaria?

Det finns två olika malariaparasiter, men de har mycket gemensamt. Bland annat kan de bara föröka sig när det är varmare än 16 C. För den som vet detta, är det lätt att tro att malariaparasiterna kommer att gynnas av ett varmare klimat. Mycket riktigt påstås det ofta att malaria breder ut sig, eller kommer att breda ut sig, på grund av global uppvärmning.

För att kunna tro detta, gäller det dock att ignorera eller inte känna till en rad fakta.

Malaria var vanligt förekommande i Europa, åtminstone från medeltiden och fram till 1900-talets början. Det förekom långt norrut, ja, ända upp till de nordligaste trakterna. Den senaste malariaepedemin inträffade i Sovjetunionen så sent som på 1920-talet. Numera är malaria i stort sett utrotad i Europa. Beror det på att det har blivit kallare? Nej, tvärtom påstås Europa under 1900-talet ha blivit rejält varmare. Dessutom har européerna blivit rikare och friskare.

Malaria förekommer i Turkiet och Armenien, men inte i Grekland, Italien eller Spanien, trots att alla dessa länder ligger på ungefär samma latitud. Malaria finns i Mexico, men inte i södra USA. Söder om ekvatorn är malaria vanlig i de tropiska delarna av Sydamerika och Afrika, men inte i norra Australien, som också har tropiskt klimat.

Tillgängliga bevis talar snarare för att det är sociala och ekonomiska faktorer som är de viktigaste för malarians utbredning, och inte klimat. Världens experter på malaria håller med. Klimat förklarar kanske 1% av malarians utbredning, medan fattigdom, allmänt hälsoläge hos befolkningen, tillgången till hälsovård och liknande faktorer står för resten. Dessa malariaexperter blir dock sällan tillfrågade, tycks det.

Hur kan det nu vara så här, när malariaparasiterna är så temperaturberoende? För det första är det ju så att om malariaparasiterna väl har infekterat en människa, så befinner de sig i en kropp som definitivt är varmare än 16 C, i alla fall så länge människan är vid liv. Människor vistas dessutom ofta inomhus på vintern, och där är det varmare än 16 C. Så råkar en lämplig mygga vara där inne, kan parasiterna spridas. På sommaren är det ofta varmare än 16 C, även långt uppe i norr, och myggor finns det gott om, så malarian kan spridas. För det andra dör inte malariaparasiterna när det blir för kallt. De faller i dvala, beredda att bli aktiva igen när det blir tillräckligt varmt.

Malarian försvann inte från Europa på grund av klimatförändrigar, utan på grund av en rad andra faktorer. Våtmarker dikades ut, så att det blev färre platser för malariamyggor att lägga ägg på. Husväggar, fönster och dörrar byggdes allt tätare, så att myggor fick svårare att ta sig in. Allt bättre hälsa för människor gjorde det svårare för malariaparasiter att få fäste i människokroppen. Bättre mediciner gjorde att malariafallen kunde botas, och botas allt snabbare. Malariamyggor finns fortfarande i Europa, men de har inga parasiter att sprida, för de kunde inte överleva längre. Detsamma gäller för USA och Kanada.

Givet alla dessa övertygande fakta, finns det naturligtvis ingen anledning att oroa sig för att malarian ska sprida sig om världen fortsätter att bli varmare. Snarare kommer malariaparasiterna att få det allt svårare, i takt med att tidigare fattiga länder blir rikare och människorna där får tillgång till mer och bättre föda och bättre hälsovård. Detsamma gäller för övrigt för en del andra “tropiska” sjukdomar som ibland påstås gynnas av ett varmare klimate. Att dessa sjukdomar i våra dagar är tropiska, beror ofta på att det är i tropikerna de flesta av världens fattiga bor, och inte på att dessa sjukdomar egentligen kräver ett varmt klimat för att finnas.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.