E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Om kärnkraft

Jag är för kärnkraft. Vi behöver elektricitet för att ha ett bra liv, och kärnkraften är ett av de bästa sätten att skaffa den elektricitet. Jag har inte alltid varit för. Vid folkomröstningen 1980 röstade jag på nej-alternativet och var till och med aktiv i nej-sidans kampanj före omröstningen. Den händelse som framför allt fick mig att ändra uppfattning var Tjernobylolyckan.

Är jag då helt galen, som blir omvänd och positiv till kärnkraft på grund av den värsta olyckan någonsin i ett kärnkraftverk?

Ja, det var den värsta olyckan någonsin i ett kärnkraftverk, men ändå har nu, drygt tjugo år efter olyckan, bara knappt 60 personer dött till följd av olyckan. Det är ungefär lika många som dör i den svenska trafiken varje månad. En brusten vattenkraftdamm eller en olycka på ett oljeraffinaderi skulle lätt kunna kräva fler dödsoffer. Ja, jag vet att betydligt högre dödssiffror har förekommit gällande Tjernobylolyckan, men dessa är helt enkelt fel. WHO och IAEA har noga granskat följderna av olyckan och skrivit ett antal rapporter om den. Förutom de knappt 60 dödsfallen har cirka 3000 extra fall av sköldkörtelcancer hittats i de drabbade områdena. Inga andra former av cancer förekommer oftare än förväntat.

Sköldkörtelcancern skulle dessutom i hög grad ha kunnat undvikas om de boende i de värst drabbade områdena hade haft tillgång till jodtabletter. Cancer i sköldkörteln efter radioaktiva utsläpp orsakas nämligen av radioaktivt jod som tas upp av denna körtel. Om en person i riskzonen äter jodtabletter, fylls sköldkörteln med icke-radioaktivt jod, och det radioaktiva jodet tas inte upp och kan inte skada körteln.

Andra levande organismer än människor tycks inte heller ha drabbats så hårt av olyckan. När ett internationellt forskarlag besökte den förbjudna zonen runt kärnkraftverket för att studera djur- och växtliv, förväntade de sig att hitta massor av genetiska skador orsakade av strålning. De fann inte fler sådana skador än vad som är normalt i andra delar av världen. I stället tycks djur och växter frodas i ett landskap där människor nu sällan vistas.

Olyckan i Tjernobyl fick dessutom extra stora konsekvenser därför att reaktorn saknade den extra inneslutning som praktiskt taget alla andra kärnkraftverk i världen har. Med en sådan inneslutning, hade knappt någon radioaktivitet kunnat ta sig ut.

Olycka, förresten? Det som hände i Tjernobyl var snarare ett brott. För att testa, satte teknikerna på verket det ena säkerhetssystemet efter det andra ur bruk. Till slut blev det ett för mycket. Detta är ett kriminellt agerande som knappast är möjligt någon annanstans än i en diktatur.

På det hela taget är kärnkraften ett av de säkraste och minst miljöpåverkande sätten att ge oss elekticitet. Förvisso är avfallet ett problem, men ett där det finns stort hopp om att hitta rimliga lösningar.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.