E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Är jag (och annat liv) skapat av en intelligent designer?

På senare år har intelligent design (ID) varit mycket omdebatterad. Anhängare av ID hävdar att Darwins utvecklingsteori inte kan förklara hur livet har uppkommit och att livets komplexitet kräver att det ligger en intelligent designer bakom. Kritiker hävdar att det bara är bibeltrogen kreationism i ny skepnad.


Grunden för intelligent design är ju följande tankegång: Alla levande organismer, och speciellt människan, är oerhört komplexa. De måste vara resultat av en intelligent design. En intelligent design kräver att det finns en intelligent designer bakom, alltså någon sorts högre väsen, en gud.


Jag håller inte alls med om att de levande organismer måste vara resultatet av en intelligent design. Jag anser att utvecklingsteorin, tillsammans med den långa tidsrymd som livet har haft på sig, ger en utmärkt förklaring till den livets komplexitet vi nu ser.


Men det är egentligen inte så viktigt.


Viktigare är att idén om intelligent design dessutom kräver något som sällan diskuteras: En intelligent designer bakom kräver att de levande organismerna verkligen också är intelligent designade.


Det håller jag inte med om att de är.


Jag kan ta min egen kropp som exempel. Enligt idén om intelligent design skulle den alltså vara intelligent designad. Jag ser ingenting som tyder på att detta skulle vara sant. Min kropp är i själva verket en dålig och ointelligent design.


Vi kan ju börja uppifrån. Jag har bara två ögon. Ögon i nacken talas det ju om ibland, och det skulle verkligen behövas. Varför ska jag behöva vrida på huvudet för att se vad som händer bakom mig? Med många ögon, som täcker alla vinklar, skulle alla människor kunna känna sig mycket säkrare och ha mycket bättre översikt över omgivningen. Och varför inte bättre ögon också? Rovfåglarna lär ha dubbelt så skarp syn som människor. Varför det? Har den intelligenta designern designat rovfåglar intelligentare än sin intelligentaste skapelse?


Bara två öron kan jag till nöds stå ut med att ha, men varför hör de inte fler frekvenser? Och varför är människans smak och lukt så outvecklade? Dessa sinnen duger väl, till nöds, men skulle kunna vara betydligt bättre och intelligentare designade.


Men det värsta med huvudet är väl luft- och matstruparnas lägen. Mat och dryck måste över luftstrupen för att nå matstrupen. För att den då inte ska hamna fel, med livsfarliga konsekvenser, måste ett lock fällas ned i rätt ögonblick. Där är det lätt att något går fel. Är detta en intelligent design? Nej, snarare en idiotisk. En intelligent design vore väl att luft och förtäring intogs genom helt olika kroppsöppningar.


Varför har jag bara två armar? Ofta, ja antagligen minst någon gång per dag, hamnar jag i situationer där fler än två skulle vara näst intill nödvändigt. Sådana situationer måste då lösas på annat sätt, till exempel genom att ta hjälp av andra människor eller genom att använda munnen på ett ovanligt sätt. Det är väl intelligentare med två armar än med en, men knappast så intelligent som det skulle kunna vara. Nej, minst fyra armar och händer behövs.


Varför har människan förresten bara två ben? Men fler än ett par ben skulle jag säkert kunna röra mig fortare. För mig kanske det inte är så viktigt, men för mina anfäder som en gång på den afrikanska savannen skulle försöka hitta bytesdjur och undvika rovdjur hade det varit viktigt. Uppenbarligen klarade de sig i alla fall, men inte var det på grund av någon intelligent design av deras ben.


För att inte tala om att jag ibland är både kissnödig och törstig. Samtidigt. Intelligent design? Ha, ha. Det låter som ett dåligt skämt.


På punkt efter punkt kan jag gå igenom min kropp och hitta exempel på allt annat än intelligent design. Snarare exempel på rent idiotisk design. Allt detta går däremot utmärkt att förklara med utveckling. Utvecklingen kan ju inte skapa nya organ från ingenting, som en intelligent designer borde kunna. Utveckling måste ta vad som finns och försöka göra det bästa möjliga av det. De fiskar som en gång kröp upp på land hade fyra bukfenor. Dessa kunde utvecklas till fyra ben. Somliga djurarter, bland annat människan då, har lärt sig gå på bakbenen, så att de främre benen kan utvecklas till användbara armar. Utvecklingsteorin förklarar utmärkt varför jag har bara två armar och två ben fast jag skulle behöva fler. Idén om intelligent design förklarar inte alls detta. Dessa fiskar hade också två ögon, så därför har jag två ögon. Öron hade de väl knappast, men däremot skellettben som kunde utvecklas till mina hörselben. En uppsättning på vardera sidan, och därför ett öra på vardera sidan av mitt huvud.


Jag kunde fortsätta med andra delar av min kropp och förklara varför utvecklingsteorin har en förklaring till dessa. Men jag nöjer mig med detta. Jag borde ha gjort mig förstådd redan. Idén om intelligent design faller på det faktum att de levande organismerna, som människan, inte alls är intelligent designade. De är tvärtom stundtals idiotiskt designade. Men ingen skulle väl komma med idén att en idiotisk designer ligger bakom alltihop?


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.