E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se


Förbränning av olika bränslen

När man bränner upp 1 kg olja eller bensin, frigörs ungefär 12 kWh (kilowattimmar) energi. Samtidigt leder det till ett utsläpp av drygt 3 kg koldioxid. För varje kg utsläppt CO2 får man alltså ut cirka 4 kWh energi..

Förbränningen av 1 kg kol eller koks ger högst 9 kWh, om det är av hög kvalitet. Är det av låg kvalitet, blir det kanske hälften så mycket. Samtidigt leder förbränningen till ett utsläpp av cirka 3,7 kg koldioxid. I detta fall get alltså varje kg utsläppt CO2 högst 2,4 kWh energi, och kanske bara hälften.

Bränner man upp 1 kg metan, vilken är den viktigaste beståndsdelen i naturgas, biogas och rötgas, frigörs ungefär 14 kWh energi. Samtidigt leder det till ett utsläpp av 2,75 kg CO2. Varje kg utsläppt CO2 ger alltså i detta fall cirka 5 kWh energi..

Går vi över från olja eller bensin till metan (i form av naturgas, biogas eller något annat), får vi alltså ut 25% mer energi per kg utsläppt CO2, eller 20% mindre CO2 per använd kilowattimme Går vi över från kol och koks till metan, får vi ut 2-4 gånger mer energi per kg utsläppt CO2.

Detta är dessutom en utveckling som har ägt rum. I industrialismens barndom användes nästan bara kol eller koks som bränsle. Sedan tog olja och oljeprodukter som bensin över alltmer. De senaste decennierna har naturgas blivit allt vanligare. Dessutom har vi skaffat oss energikällor som inte släpper ut koldioxid, till exempel från vatten och kärnenergi. Vatten har i och för sig använts som energikälla länge, men att använda det för elproduktion är ganska nytt. Den tekniska utvecklingen har också gjort att vi kan använda mer av den tillgängliga energin till nyttiga saker. Varje använd kWh energi ger nu i genomsnitt betydligt mindre utsläpp av koldioxid än i industrialismens barndom.

Etanol har ju blivit populärt att nämna som ett alternativ till bensin. Dess energiinnehåll är i klass med kol och koks. Förbränningen av 1 kg etanol ger ungefär 8,6 kWh, men med ett utsläpp av bara 2,1 kg CO2. Varje kg utsläppt CO2 ger alltså drygt 4 kWh för etanol. Det är ju i princip samma som för olja och bensin. Någon minskning av koldioxidutsläppen blir det inte om man använder etanol i stället för olja eller bensin. Men det är naturligtvis ändå skillnad på varifrån koldioxiden kommer. Etanolen är ju framställd av växter som helt nyligen tog upp denna koldioxid från luften. Oljan har pumpats upp ur berggrunden, så den koldioxiden har varit borta från luften mycket länge,.

Ofta påstås det att etanol ger mindre koldioxidutsläpp än olja och bensin. Det är egentligen fel. Riktigt vore att påstå att etanolen ger utsläpp av koldioxid som är en del av nutidens kretslopp medan förbränning av olja och bensin ger utsläpp av koldioxid som har varit borta från kretsloppet mycket länge.

I uträkningen för etanol har jag inte alls tagit hänsyn till den energi som går åt för tillverka den. Dessutom går det ju åt energi för att skörda grödorna eller hämta skogsavfallet, beroende på vilken råvara som används. För de andra bränslen jag har nämnt ovan har vi ju förmånen att mikroorganismer eller geologiska processer tillverkar dem åt oss. Vi behöver bara få dessa mikroorganismer att trivas, alternativt pumpa upp ur marken vad de en gång för länge sedan tillverkade.

Ovanstående siffror bör vara riktiga på någon procent när. Ser du någonstans helt andra siffror presenterade, så är de sannolikt fel.

Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.