E-Post

 

www.lars-kamel.se

Vaksalaskolan


Vaksalaskolan är fram till att byggandet av Fulkolossen börjar (Ett ögonblick som förhoppningsvis aldrig kommer) den dominerande byggnaden vid Vaksala torg. Den ritades av Gunnar Leche, som var Uppsalas stadsarkitekt 1921-1954. Han ritade många hus som fortfarande står kvar och de flesta är smakfulla och/eller vackra. Styrgruppen för projekt Fulkolossen påstår i sin rapport att Gunnar Leche och Henning Larsen (ledaren för arkitektfirman som ritade Fulkolossen) har samma förebild. Det är ett uppenbart absurbt påstående. Leche hade smak och känsla för skönhet, stil och stadsbild. Den som ritade den monstruösa Fulkolossen saknar allt detta och är en klåpare som inte borde få kalla sig arkitekt.

Vaksalaskolan byggdes 1925-27. Den är byggnadsminnesförklarad, vilket husen i kvarteret Gerd också borde vara.

Så här såg Vaksalaskolan ut försommaren 2004:


Tre vyer från Vaksala torg:Sedd från Väderkvarnsgatan. Till höger om skolan skymtar Vaksala torg:Sett från skolgårdssidan. Portalen i mitten leder ut mot Vaksala torg:
Fotograf: Lars Kamél 2004 ©


Kontakta webmaster